Solenergi

Lys og varme fra sola er den primære energikilden på jorda. Gjennom oppvarming av atmosfæren og havet dannes vind, bølger, havstrømmer og nedbør, en form for mekanisk energi som kan utnyttes til å drive innretninger som seil og turbiner. Gjennom fotosyntesen konverteres vann og karbondioksid til biomasse, som via forbrenningsprosesser kan omformes til varmeenergi. Deler av biomassen er fra millioner av år tilbake lagret og omdannet til det vi i dag kjenner som fossile energikilder, slik som kull og olje. Solenergi er således opphavet til alle energikilder på jorda med unntak av kjerneenergi, geotermisk energi og tidevannsenergi.