Om oss

Arka betyr sol, 
en ark er også en bygningsdel.   

Eierne og styret i Arka Energi har kombinert erfaring fra bolig- og fritidsboligutvikling sammen med erfaring fra energiselskaper og solindustri.  Gjennom vårt arbeid skal vi levere på fremtidige rammevilkår og samarbeide med våre relasjoner for benytte ressursene best mulig slik at nye energiløsninger blir tilgjengelig for flest mulig. Arka Energi skal bruke ny fremtidsrettet teknologi og skape bevisstgjøring for ansvarlig forbruk av god energi.

For oss er derfor Arka mye mer enn sol og en bygningsdel. Arka er; Ansvarlig, Relasjoner, Kompetanse og Ambisiøs

Ansvarlig

Arka Energi skal bruke ny fremtidsrettet teknologi og skape bevisstgjøring for ansvarlig forbruk av god energi.

Relasjoner

Sammen leverer vi bygg og boliger du kan møte morgendagen i.

Kompetanse

Eierne og styret i Arka Energi har kombinert erfaring fra bolig- og fritidsboligutvikling sammen med erfaring fra energiselskaper og solindustri.

Ambisiøs

Energieffektive bygg
Energiskapende teknologi
Bærekraftsmestere

Strategi

Vårt MOVE er;
vi skal levere på boliger du kan møte morgendagen i. Energi, bærekraft og ressursutnyttelse er viktig for oss. Rammevilkårene og markedet er i endring, Arka Energi bidrar til at våre relasjoner er med på reisen. Sammen med partnere skal vi vokse innenfor næringsbygg, bolig og fritidseiendom med kvalitet og forutsigbarhet i fokus. Vårt MOVE handler om Motivasjon, hvor vi skal Operere, hvordan vi kan Vinne, og våre Egenskaper. Sist men ikke minst handler det også om hva som er viktig for oss; ansvarlig, relasjoner, kompetanse og ambisiøs – vi er Arka!
Hva er ditt MOVE?  

Marked

Arka Energi kan treffes ved kontorer i Hønefoss, Follo, Drammen og Tønsberg.  

 

Bærekraft

Arka Energi jobber aktivt med sine relasjoner. Vi knytter sammen solide leverandører og samarbeidspartnere som sammen stiller sterke krav til hverandre. Vi er ansvarlige og jobber aktivt innenfor de tre bærekraftsdimensjonene;  sosiale forhold, økonomi, miljø og klima, med hovedvekt på følgende bærekraftsmål: