Fritidsbolig

I og utenfor hytta skapes minner som blir en del av familien og deres historie. Hytta er ett felles prosjekt for familien. Vi er ikke på hytta hele tiden, men stadig oftere i dag enn før. Tidligere hadde flere fritidsboliger ett enkelt solcellepanel og 12V batterier. Ikke nok til å lade elbilen… Arka Energi bidrar med løsninger for solenergi og energi-lagerløsninger på hytta slik at de variable kostnadene reduseres, og at det som en gang var ett felles prosjekt for familien, nå er ett felles prosjekt for å dekke energibehovet i vår nye hverdag.