Bolig

Fra skisse til tegning, fra første spadetak til overlevering – vi følger boligen hele veien! Vi kalkulerer og prosjekterer i tett samarbeid med arkitekten og prosjektlederen for en best mulig gjennomføring av energileveransen. Arka Energi kjenner sin rolle i prosjektet, hvor fokus alltid er din nye bolig og øyeblikkene som skal skapes her.